Seminar: "Suriname Uw Business Partner"

op .

Het seminar heeft plaats gevonden op vrijdag 24 september 2010 bij de Kamer van Koophandel, Blaak 40 te Rotterdam. Aanvang: 13:15 uur / Einde: 19:30 uur.

De titel van het seminar is: “Suriname, Úw Business Partner”.

Na het welkomstwoord van de heer Jaime Bakker van de Kamer van Koophandel van Rotterdam, heeft de heer Dennis Lapar (initiatiefnemer/ organisator/ dagvoorzitter) een korte inleiding gehouden over outsourcing & offshoring naar Suriname. Daarna was het woord aan de sprekers.

De volgende onderwerpen werden behandeld: Investeringsklimaat in Suriname en Caricom: de kansen voor het bedrijfsleven, Agrarische sector en de potentiële groei sectoren in Suriname, Testen van Software, Business Proces Outsourcing, en de Klantvriendelijkheid vanuit Suriname. Er was ook een gesprek met Professor Caram van de Universiteit van Suriname en de laatste presentatie was een terugblik van de studiereis in oktober 2009. Na een korte vragenronde was er tijd voor de netwerkborrel, waar de deelnemers uitgebreid met elkaar konden praten.

Twee invloedrijke personen uit Suriname (de directeur van de Hakrinbank N.V. - de heer Jim Bousaid en de directeur van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) - de heer Rene van Essen) waren speciaal voor het seminar naar Nederland overgekomen. Deze twee keynote-sprekers hebben “het zaken doen met Suriname” op een goede wijze gepresenteerd. De springplankfunctie naar Latijns-Amerika werd ook belicht. De overige sprekers hebben zowel een inhoudelijke presentatie als over hun praktijkervaringen van het zaken doen in Suriname gesproken. “Nederlanders en Surinamers zouden samen aan de slag moeten gaan om zowel de agrarische sector als de overige sectoren in Suriname nieuwe impulsen te geven” aldus de organisator van het seminar.

Er was volop ruimte om te netwerken.